Hán Triều – Vương Triều Hoàng Kim Đầu Tiên của Trung Hoa | Văn Hóa Trung HoaXem Ngay Bài Liên Quan

Hội Trợ Triển Lãm

Văn Hóa Xã Hội

Địa Điểm Du lịch

Khu Du Lịch

Dự Án Du Lịch

6 Responses to “Hán Triều – Vương Triều Hoàng Kim Đầu Tiên của Trung Hoa | Văn Hóa Trung Hoa”

 1. September 12, 2020 at 5:55 am #

  người lập ra nhà Ngụy là Tào Phi chứ không phải Tào Tháo

 2. September 12, 2020 at 5:55 am #

  Triều đại nhà Minh chưa anh

 3. September 12, 2020 at 5:55 am #

  Hãy nói về Xuân Thu và Chiến Quốc đi add

 4. September 12, 2020 at 5:55 am #

  Hán cao tổ Lưu Bang lập ra sau đó tới nhà Ngụy của Tào Phi, và nhà Tấn của Tư Mã Viêm

 5. September 12, 2020 at 5:55 am #

  n

 6. September 12, 2020 at 5:55 am #

  cuoi cug thì tam quốc

Leave a Reply