Wed, 09 / 2015 | helios

Tại phiên họp thường kỳ diễn ra vào sáng nay (30/9), các thành viên Chính phủ đã nhất trí đề xuất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên cả nước từ ngày 1/1/2016. Theo đó, các thành viên Chính phủ đã nhất trí đề xuất tạm dừng thu phí […]

Tại phiên họp thường kỳ diễn ra vào sáng nay (30/9), các thành viên Chính phủ đã nhất trí đề xuất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên cả nước từ ngày 1/1/2016.

Theo đó, các thành viên Chính phủ đã nhất trí đề xuất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên cả nước từ ngày 1/1/2016 của Bộ GTVT sau khi thảo luận Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe máy.

Nguyên nhân đưa ra là do mức phí thu được sau 3 năm triển khai không được cao. Cụ thể, năm 2013, 2014 chỉ thu được khoảng trên 550 tỷ đồng/năm. Còn trong 6 tháng đầu năm nay cũng chỉ thu được gần 175 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác cũng dẫn tới việc Bộ GTVT trình Chính phủ tạm dừng thu loại phí này là do chế tài xử phạt đối với các trường hợp không nộp phí chưa khả thi, mặc dù việc thu phí là hoàn toàn phù hợp với Luật Giao thông đường bộ và Pháp lệnh phí, lệ phí.

tam-dung-thu-phi-duong-bo

Trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đồng thời gửi Bộ GTVT trước đó, Bộ Tài chính thừa nhận những khó khăn trong việc thu phí đường bộ với xe máy, hiệu quả cũng không cao; đồng thời đưa ra kiến nghị Chính phủ tạm dừng thu phí đối với xe máy từ ngày 1/1/2016 và sửa nghị định để bỏ thu phí xe máy. Kiến nghị này của Bộ Tài chính đồng nhất với kiến nghị của hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương trước đó.

Cụ thể, theo nhận định của Bộ Tài chính, việc triển khai thu phí đối với xe máy trên thực tế gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết, do xe máy là tài sản di động, không bắt buộc phải đăng kiểm lưu hành, người sử dụng xe không bắt buộc là chủ sở hữu nên việc kiểm soát và thu phí là rất khó. Đặc biệt là với các trường hợp địa chỉ đăng ký và nơi sử dụng xe là khác nhau.

Ở khía cạnh khác, chế tài xử phạt đối với trường hợp không chấp hành nộp phí vẫn còn hạn chế, dẫn tới nhiều chủ xe không chủ động, thậm chí chây ì, cố tình không nộp. Không những số phí thu được thấp mà nó còn không đảm bảo được sự công bằng về trách nhiệm đối với các chủ phương tiện.

Trên cơ sở những nhận định đó, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ GTVT đề nghị Chính phủ cho phép tạm dừng thu phí đối với môtô kể từ ngày 1/1/2016 và giao Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nghị định 18/2012/NĐ-CP và nghị định số 56/2014/NĐ-CP về Quỹ Bảo trì đường bộ theo hướng không thu phí sử dụng đường bộ đối với môtô./.

Bài viết cùng chuyên mục